Kommissiounen

Niewt dem Comité gin et am Club Komissiounen, déi sëch em hir jeweileg Aufgaben këmmeren: d'Jugendkommissioun, d'Terrainskommissioun, d'Transferkommissioun an d'Sponsorkommissioun.

Jugendkommissioun

KOEUNE Erny - président
BELLAUT Jon - secrétaire
SCHMIT John - délégué comité
DEPREZ Carlo - délégué comité


KRIPPS Joel
MILLER Michel
MILLER Myriam
SCHROEDER Marcel
SCHROEDER Romaine
THIRY Johan

Terrainskommissioun:

CORNETTE Joel
SCHMIT John
THILLEN Fränz
WILTGEN Jis

Transferkommissioun:

BODE Alban
MERTENS Dan
NANQUETTE Claude
PLETSCHETTE Jos

Sponsorkommissioun:

KOEUNE Erny
MAJERUS Ben
RICHARD Marco
WEBER Rol

 

yelo_gb_sponsor_edit890.jpg

Garage Simon du Nord Tarchamps

kaufman_biesen.jpg

 

Hotel-Restaurant aux Anciennes Tanneries

Bauschelter Stuff